Όροι χρήσης

Οι ιστοσελίδες προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της KAMARES APARTMENTS E.E.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, αποθήκευση, καταγραφή, αναμετάδοση, έκδοση και διανομή οποιουδήποτε μέρους των σελίδων, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.

Το περιεχόμενο και η δομή των ιστοσελίδων της KAMARES APARTMENTS E.E, προστατεύονται από τα πνευματικά δικαιώματα και από άλλους εμπορικούς νόμους.

Η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων της ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση, είναι παράνομη και διώκεται ποινικά

Ο Ιστότοπος αυτός δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα και είναι εναρμονισμένος με τον κανονισμό GDPR.

Χρήση Cookies από τρίτους παρόχους

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί υπηρεσίες όπως το "Google Analytics".

Η υπηρεσία αυτή διαθέτει πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και χρήσης των Cookies και είναι εναρμονισμένη με τον GDPR.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τους όρους χρήσης των Cookies της Google Analytics μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: https://policies.google.com/privacy.

Οποιοσδήποτε χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα www.magdaskamares.gr πρέπει να συμφωνεί με τους όρους χρήσης των Cookies της Google Analytics